ÅPNING AV REGIONALT KYSTPILGRIMSSENTER PÅ EDØYA

JEG ER STOLT SMØLVÆRING - IGJEN
Etter 9 års jobbing med kystpilgrimsleia kunne kulturkonsulent i Smøla kommune , Laila Skaret, smile bredt i dag. I dag var dagen da" Regionalt senter for kystpilgrimsleia " ble offisielt innviet på Gurisentret . Hurra for Laila :-)
Program for dagen inneholdt både foredrag om Edøyskipet, informasjon om prosjektet med digital historiefortelling, visning av stedet hvor Edøyskipet ligger og besiktigelse av Kulisteinen . Tilstede var det både arkeolog, biskop, prester , fylkesordfører, fylkesmann og representanter for Nordmøre museum og folk fra ulike instanser i Trøndelag . Og selvsagt den nytilsatte prosjektlederen for vårt regionale kystpilgrimssenter , Audhild Mork. Litt vanskelig å huske alle når jeg ikke har gjestelista foran meg. Noen bilder ble det fra dagen og av de mange talene som ble holdt, gjengir jeg noe av den fine talen til vår fylkesordfører Tove-Lise Torve
Jeg syns den sier det meste :
-Intet er så rummelig som havet, intet så tålmodig. På sin brede rygg bærer det lik en godslig elefant de små puslinger som bebor jorden; og i sitt store kjølige dyp eier det plass for all verdens jammer. Det er ikke sant at havet er troløst; for det har aldri lovet noe: uten krav, uten forpliktelse, fritt, rent og uforfalsket banker det store hjerte – det siste sunde i denne syke verden.
Slik åpner Alexander Kielland sin første roman «Garman og Worse» fra 1880 - kanskje en av de vakreste skildringene av havet i norsk litteratur – den gir kuling i håret og saltvannssmak i munnen. Og nettopp saltvann er utgangspunktet for hvorfor vi er her i dag.
Hav og kyst som reisevei, og nå som utgangspunkt for kanskje en av verdens mest spektakulære reiseruter, Kystpilegrimsleia.
Kjære alle sammen – tusen takk for invitasjonen til å være sammen med dere under åpningen av det regionale kystpilegrimssenteret her på Edøy og Smøla!
Kyststrekningen fra Egersund i sør til Trondheim i nord, som ble godkjent som en St. Olavs vei til Trondheim i desember 2017, offisielt åpnet ved åpningsseilas i 2018. Og nå 1. juni 2020, åpner vi altså vårt felles regionale kystpilegrimssenter for Trøndelag og Møre og Romsdal, her bokstavelig talt på historisk grunn.
Havet og kystlinja var utgangspunktet for det vikingene i sin tid skrev som «nordvegr». Språkforskere strides om ordets opphav - og det finnes i dag to ulike tolkninger av ordet «nordvegr».
Enten betyr det «Landet mot nord» eller så betyr det «Landet langs de smale fjordene».
Dette får de lærde strides om. Men helt ubestridelig er at det er her, på Smøla og på Kulisteinen at vi finner den eldste og første skrivemåten av landsnavnet vårt i norske kilder. Derfor omtaler vi Kulisteinen som Norges Dåpsattest.
I løpet av vikingtid og tidlig middelalder var det flere store slag i Møre og Romsdal, i kampen om kongemakten i landet.
Alle disse var sjøslag, og er beskrevet i Snorres kongesagaer og andre norrøne kilder. De to første ble utkjempet ved Solskjel, her rett utenfor Edøy på Smøla. Her kjempet de lokale høvdingene i fylket mot Harald Hårfagre. Disse sjøslagene fant sted på slutten av 800-tallet, noen år før Harald Hårfagre vant “den endelige kampen” om kongemakten i Norge, i slaget ved Hafrsfjord.
Edøy var altså et maktsenter ved Mørekysten – og det er dette vi nå finner stadig nye spor i fra. Senest gjennom funnet av Edøy-skipet, som ble avdekt ved hjelp av helt ny georadarteknologi seint i fjor høst. Og for få dager siden var det et nytt, spennende funn her.
Vi er spente på hva slags ny kunnskap framtidige undersøkelser kan gi oss om Edøy sin rolle i framveksten av Norge som nasjon.
Nå får Edøy og Smøla enda ei rolle å fylle, som vertskap for et regionalt kystpilegrimssenter, knutepunkt og koordinator for 11 nøkkelsteder i to fylker. I de neste to årene finansieres det regionale kystpilegrimssenteret i et samarbeid mellom Møre og Romsdal og Trøndelag fylkeskommuner og Smøla kommune, og organisatorisk lagt til Nordmøre museum.
Jeg vil benytte muligheten til å sende et STORT og hjertelig takk til dere som våre gode samarbeidsparter. Det er i fellesskap vi skaper resultater!
Samtidig sender jeg en hilsen til nasjonalt hold. Vi ser fram til at departementet behandler langtidsplanen for pilegrimsarbeidet i Norge. Strategien går fram til 2037, og vi forventer at staten kommer på banen og bidrar til videreføring av alle de fire regionale kystpilegrimsentrene langs “nordvegen”.
VELKOMMEN TIL SMØLA - GARANTERT OPPLEVELSER
 • 0

  0

 • 4

  4

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 1

  1

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

 • 14

  14

Popular tags