Gurisentret på Edøya/ Nekton Havbruk visningssenter

Gurisentret er lokalisert på Edøya ,vårt knutepunkt med resten av verden.Her er det fergeforbindelse og hurtigbåtanløp jevnlig. Gurisentret ble ferdigstilt i 2009 og inneholder et flott uteamfi samt kafe , venterom og utstillingen " Møter med vinden " Gurisentret er arena for vårt eget historiske spel om " Fru Guri av Edøy " , her er det konserter, aktivitetsdager for barn samt at festivalen " Vindmøllelarm " avholdes hvert år i august.Og hvert år i juni er det " Vrimmel" , en dag som er gitt til barn på Smøla fra Neas . Fra oktober 2016 er dette også et visningssenter for Nekton Havbruk .

Popular tags